asdas
asd Hanoi CanTho CanTho

Chào mừng quý vị tới trang Web Cơ sở dữ liệu Cấp thoát nước đô thị Việt Nam.

Từ trang Web này quý vị có thể tải về các thông tin về kết quả hoạt động của các công ty cấp thoát nước và các Báo cáo phù hợp với nhu cầu của mình. Các Báo cáo này cho phép quý vị tìm thông tin theo từng “chỉ tiêu kết quả hoạt động” cụ thể, ở cấp độ quôc gia cũng như “Khu vực”. Quý vị cũng có thể tải về các báo cáo kết quả của từng Công ty và có thể so sánh với các Công ty khác.

Chúng tôi hy vọng trang web này sẽ hữu ích với quý vị và đánh giá cao ý kiến đóng góp của quý vị.